Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vendeliersgroep Alferi kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Alferi, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Alferi verstrekt.

Alferi kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM ALFERI GEGEVENS NODIG HEEFT

Alferi verwerkt uw persoonsgegevens om via email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u telefonisch te kunnen benaderen indien u via email onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Alferi uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht zoals bijvoorbeeld het regelen van een optreden.

HOE LANG ALFERI GEGEVENS BEWAART

Alferi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt en/of u geen lid meer bent van de club.

DELEN MET ANDEREN

Alferi verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Alferi worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Alferi gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@alferi.be . Alferi zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Alferi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Alferi verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vendeliersgroep Alferi op via info@alferi.be .

www.alferi.be is een website van Vendeliersgroep Alferi